ElevKlubben Coop Kontor & Logistik


Velkommen til elevklubbens hjørne...

Først lidt historie.... elevklubben for kontorelever, ansat under Coop Kontor og Logistik,
blev etableret i år 2000.

Det havde dengang længe været et ønske fra både elever, og HK Klubben i Albertslund, at få etableret et forum for vores elever. 

Ideen er at man skal kunne mødes, udveksle erfaringer, give gode ideer videre, hjælpe hinanden, samt selvfølgelig også kunne mødes under muntre himmelstrøg.

Således forestår elevklubben det årlige inkibningsarrangement, hvor nye & "gamle" elever mødes og hygger sig sammen. 

Klubben består af en formand, næstformand, samt 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Formanden skal altid være en anden års elev, og næstformand en første års elev.
Tanken er næstformanden automatisk bliver ny formand året efter.

Klubben har ingen økonomi, men kan søge midler hos HK lokalklubben Albertslund, HK Handel Hovedstaden, samt UU Fonden.

Har du spørgsmål eller ideer kan du kontakte Claus Solvig.

Herunder et par historiske billeder af den første bestyrelse tilbage i år 2000.Med rød ring om ansigtet er elevklubbens første formand Trine Odgaard.
 
                                              


        Ungdom